Tüter cehennemin dumanı tüter
Acep mevla bana gazap mı eder
Cümle halk yüzleri üstüne yatar
Haykırır ün verir ateşi suzan

Mevlam kullarına insin rahmetin
Çektirmesin cehennemin zahmetin
Hep bağışlar habibine ümmetin
Eder kullarına bin türlü ihsan

Said bu rüyaya aldanma boşa
Götür azık bir gün gelecek başa
Senin günahların gökleri aşa
Sana baki değil bu tokluğemen