Üç beş aşık bir araya gelmişler - Aşık Dertli, Derya Ürkmez, Gülcihan Koç, Güler Duman, Selma Geçer - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Üç beş aşık bir araya gelmişler
Onlar birbirine meydan ederler
İkrarından dönmez kadr-i sadıklar
Hakikat sırrını pünhan ederler

Olaydın anların darına berdar
Cümlesine oldu aklım tarumar
On iki koyunum üç beş kuzum var
Gönül yaylasında cevlan ederler

Dertli bu dertlere düşenden beri
Kimi geri çeker kimi ileri
Çeksem rakibi girmez içeri
Hakikata kuru bühtan ederler


Güler Duman


Gülcihan Koç


Selma Geçer


Derya Ürkmez