Uğradım bir derde düştüm noksana - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Uğradım bir derde düştüm noksana - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Uğradım bir derte, düştüm noksana,
Akıl kılavuzdur pire var pire.
Sıdkınan çağırdım Gani Hüda’ma,
Onlar da çağırır pire var pire.

Gözü açık görür setr-i alemi,
Cennet-i alada şehitler yedi.
Aman mürvet dedim Urum’un yeri,
Onlar da buyurur pire var pire.

Hak T’ala yaratmış hasların hası,
O kuldur oluyor şeytana asi.
Aman mürvet dedim Şam evliyası,
Onlar da buyurur pire var pire.

Hak’tan nida oldu geldik ya Şam’a,
Ceset gark olmuştur gussaya gama.
Aman mürvet dedim on’ki imama,
Onlar da buyurur pire var pire.

Pir Sultan Abdal’ım gussa gamına,
Bunda varsın dersin orda birine.
Aman mürvet dedim Horasan pirine,
Onlar da buyurur pire var pire.