- Ümitle çalardım gönül sazını - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Ümitle çalardım gönül sazını
Artık ses vermeyen tellere döndüm
Felek kara yazmış benim yazımı
Şimdi kervan geçmez yollara döndüm

Bire beşyüz veren toprak gibiydim
Dört mevsim solmayan yaprak gibiydim
Koçhisar elinde bayrak gibiydim
Şimdi kervan geçmez yollara döndüm

Gül vurur gül açar bülbül öterdi
Aşk ateşi buram buram tüterdi
Niceleri andaç diler boyun bükerdi
Şimdi kervan geçmez yollara döndüm