Uyan İmam Ali bak neler oldu - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Uyan İmam Ali bak neler oldu - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

On iki evladın on iki milyon
Uyan İmam Ali bak neler oldu
Bir değil beş değil Yezidin kahrı

Uyan İmam Ali bak neler oldu
Senin çadırına Mervanlar doldu

Hüseyinler lanet olmuş geziyor
Çok Hasanlar Ömer Ömer olmuş yüzüyor
Nice Hafız Osman kitap yazıyor, Kur’an yazıyor

Uyan Şah-ı Merdan bak neler oldu
Senin çadırına inkârlar doldu

Ben mürşit görmedim senden ziyade
On İki imam Hüseyin’den ziyade
Çok mezhepler çıktı dinden ziyade

Uyan İmam Ali bak neler oldu
Senin çadırına Yezidler doldu

On iki evladın seninle gitti, seninle gitti
Geri kalanları hep inkâr etti
Mahzuni doğunca yolunu güttü