Ya İlahi Görünmezden - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Ya İlahi Görünmezden - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Ya ilahi görünmezden bir devlet
Zekatını veremezsem geri al
Helalından dört öküz ver yarabbi
Koşup çifte süremezsem geri al

Yoksulluğu ezberledim nideyim
Verin aşkın badesini yudayım
Biraz altın ver ki hacca gideyim
Bu kavi üzre duramazsam geri al

Çok verirsin beynamaza hayına
Saldın beni züğürtlüğün yayına
Köprüler yaptıram Tecer suyuna
Kagir bina kuramazsam geri al

Bir söz ver yarabbi göreyim şimdi
Yoksulluk elinden ciğerim yandı
Üryana bir gömlek yetime hindi
Rızan için saramazsam geri al

Ne mümkün yarabbim yolundan sapam
Ruhsat’ın terkedip dünyaya tapam
Senin rızan için bir oda yapam
İki minder seremezsem geri al