Yar gitti gideli - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Yar gitti gideli - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Yar gitti gelmedi hayli zamandır
Bekleye bekleye ömrüm söküldü
Ayrılığın derdi gayet yamandır
Çeke çeke artık belim büküldü

İçerim yanıyor hasret narından
Çünkü ayrı düştüm nazlı yarimden
Ayrılık yoksulluk çile serimde
Hançer olup ciğerime çakıldı

Bilmem nerde kaldı nazlı cananım
Kime anlatayım derdi hicranım
Sıkıntı kederle doldu her yanım
Sıralanıp hep yanıma sokuldu

Bilmem ne olacak halimiz bizim
Her dem kısa gider yolumuz bizim
Zalim felek kırdı kolumuz bizim
Yar gitti gideli evim yıkıldı

İbreti dünyada çok çektim çile
Acep bu çilenin sonu mu gele
Bülbül gibi hasret kaldım o güle
Gözlerimden kanlı yaşlar döküldü