- Yaradılış Cilvesi (Beni) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Hakkın sarayında gizli sır idim
Anamın rahminde yarattın beni
Beyaz mürekkepten al kan eyledin
İnsan sıfatına döndürdün beni

Bir zaman da ilaçlara ilendim
Bir zaman da boz toprağa belendim
Dokuz aylık yoldan seferden geldim
Anamın sütüyle kandırdın beni

Bir zaman da gezer oldum bucakta
Bir zaman da sevilirdim kucakta
Bir tek birdim, evimizde ocakta
Geline avrada sevdirdin beni

Onbeşinden yirmilere yol olur
Otuzunda tam bulanık sel olur
Kırk yaşında bir incecik yol olur
Boradan sellerden kurtardın beni

Ellisinde ben aklımı şaşırdım
Altmışında yolum dike düşürdüm
Yetmişinde bildiğimi şaşırdım
Merdiven merdiven indirin beni

Sekseninde mukadderim yazılır
Doksanında kara yazım bozulur
Yüz yaşımda kemiklerim büzülür
Sabi çocuklara dönderdin beni

Der Said’im beni böyle yandırdın
Ecel şarabını verdin kandırdın
Sabi çocuk gibi yudun kaldırdın
Hiçte gelmemişe döndürdün beni