Yardan Ayrılanın - Emine Karakuş, Karacaoğlan - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Hey ağalar böyle mi olur
Hali yardan ayrılanın
İner ummana dökülür
Seli yârdan ayrılanın

Gökten turnalar çekilir
İner yerlere dökülür
On beş yaşında bükülür
Beli yardan ayrılanın

Gül dikensiz bitmez imiş
Bülbül gülsüz ötmez imiş
İşe güce yetmez imiş
Eli yardan ayrılanın

Karacaoğlan eyler firak
Ateş aldı yandı yürek
Sağ yanında hazır gerek
Malı yardan ayrılanın