- Yareli Turnam - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Hatırına düşmez sormaz halimden
Kirpikleri siyah kalem kaşlı yar
Turnam turnam yareli turnam, allıdır sunam
Fikrin zikrin çıkmaz oldu aklımdan
Kendi melül melül gözü yaşlı yar
Turnam turnam yareli turnam, allıdır sunam

Gönül aşk atına binip yarışmaz
Gam-ı hicran devranına karışmaz
Turnam turnam yareli turnam, allıdır sunam
Çoktan beri küsülüyüz barışmaz
Benim ilen mercimeği taşlı yar
Turnam turnam yareli turnam, allıdır sunam

Dertli ser-i sefil gurbet ellerde
Bir zaman şöhreti gezer dillerde
Turnam turnam yareli turnam, allıdır sunam
Yarim gelir deyi gözü yollarda
Anadan gülmedik garip başlı yar
Turnam turnam yareli turnam, allıdır sunam