Ye Hele Beğim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Ye Hele Beğim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Beğe yemek yakışır
Ye hele ağam ye hele
Millet saftır alışır
Ye hele ağam ye hele

Ye hele zalım ye hele
Ye hele ağam ye hele
Ye hele ağam ye hele

Kaçacak yurt dışına
Yakala beğim yakala

Bu feryadı duyasın
Her bir yana yayasın
Zehiri zıkkım yiyesin
Ye hele beyim ye hele
Her bir yana yayasın

Ye hele zalım ye hele
Ye hele ağam ye hele
Ye hele ağam ye hele

Kaçacak yurt dışına
Yakala beğim yakala

Devletin malı deniz
Sence yemeyen domuz
Bence yiyenler domuz
Ye hele beyim ye hele
Bence yiyenler soysuz
Ye hele ağam ye hele

Ye hele zalım ye hele
Ye hele ağam ye hele
Ye hele ağam ye hele

Kaçacak yurt dışına
Yakala beğim yakala

Geld zalımlar çattı
Çatınca bizi sattı
Bütün bakalara bitti
Ye hele zalım ye hele
Bütün bakalara bitti
Ye hele hayın ye hele

Ye hele zalım ye hele
Ye hele ağam ye hele
Ye hele ağam ye hele

Kaçacak yurt dışına
Yakala zalımı yakala

Pulluriyim erirsin
Toprak sıkar çürürsün
Bir gün hesap verirsin
Ye hele beyim ye hele
En son hesap verirsin
Ye hele zalım ye hele

Veriyorlar sıraynan
Kaçamadı paraynan
Geberecek yaraynan
Ye hele zero ye hele
Geberecek yaraynan
Ye hele zalım ye hele

Ye hele beğim ye hele
Ye hele ağam ye hele

Kaçacak yurt dışına
Yakala zalımı yakala
Kaçmadan yur dışına
Yakala zalımı yakala

« || »