Arzum vardır efendimi görmeğe
Azrail omzuma binmeden yetiş
Hak sahibi geldi hakkım almağa
Bedenim kabire inmeden yetiş

Felek Bir ok attı kalem yıkıldı
Atmış altı azam birden söküldü
Kalktı musalladan göçüm çekildi
Ayaksız ata da binmeden yetiş