Yetiş carımıza İmam Hüseyin - Arif Sağ, Şah Hatayi - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Türbesinin üstün nakş eylemişler
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Seni dört köşeye baş eylemişler
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Muhammed Ali’ nin çeşm-i çırağı
Erenler bağının bir gülü bağı
Ciğerler paresi gönül durağı
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Akan sular gibi akasım gelmez
Şehrine girince çıkasım gelmez
Yezid’in yüzüne bakasım gelmez
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Senin aşıkların yanar yakılur
On iki imam katarına katılur
Bunda yezid’lere la’net okunur
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Senin dervişlerin sema’lar döner
Kadir geceleri şem’alar yanar
Katarımız imam ca’fer’e uyar
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

İmam Hüseyin’in kolları bağlu
Muhib aşıkların ciğeri dağlu
Hazret -i Ali’nin en küçük oğlu
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Şah Hatayi’m eder erenler nerde
Çalısız kayasız bir sahra yerde
Kerbela çölünde kandilde nurda
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin