- Yıl Olunceyedek Gafil Gezilmez - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Yıl olunceyedek gafil gezilmez
Bari devlet mataın pazara harca
Bu ömür bir daha geri düzülmez
Malın varsa okur yazara harca

Dünyayı boş yere boyla mı dedi
Dört kat bina kurup yayla mı dedi
Seni halkeyleyen böyle mi dedi
Camiye köprüye punara harca

Post bağlayup gezen bütün deli mi
Eğer yalan isem kesin dilimi
Bir defa fikrine getir ölümü
İnadet tokluya davara harca

Bu dünyayı sevüp temel ettiler
Ölüm yoktur deye amel ettiler
Hey Ruhsati Ahir ne haml ettiler
Götürmezsin yükü semere harca