Yine Bir Çift Kelam Geldi - Aşık veli - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Yine bir çift kelam geldi dilime
Eğer arif isen dinle sözümü
Can kuşunu kondura gör koluna
Fehm ede gör çevresini bazını

Can tohumun öz tarlana eke gör
Muhabbet bendini kaim yapa gör
Mestane suyundan keşik kapa gör
İçip içip kandırasın hazını

Sabır harmanında savur tırpanı
Yabası küreği dertler dermanı
Mürşit der ki şevkle savur harmanı
Eyce savur dışa verme tozunu

Sır ölçeği ile malın ölçe gör
Eleyip esirip taşın seçe gör
Bir gerçeğin dükkanını aça gör
Hal değirmeninde öğüt ununu

Unun elemeye yed’elek gerek
Ona su getirmez hem delik külek
İradet kabında yoğuran melek
Muhabbet tuzundan kattır tuzunu

O lokmayı suyu rızaya tapşur
Yumak ile ilet mürşide tebşir
Gönül fırınında lokmanı pişir
Aşk ateşinden mi aldm közünü

İlet pir önüne yiyebilirse
Lokmanın narhını koyabilirse
Bin bir nişanını diyebilirse
O mürşide teslim eyle özünü

Orda o lokmayı her can yutamaz
Kırk batmandır elin’alıp tutamaz
Kervan gitmiş arkasından yetemez
Varıp bir gerçekten sormaz izini

Bir lokmayı bin kan etmişleri gör
Yedirirse günah yedirmezse zor
İnanmazsan bunu Şeyh Safi’ye sor
Duyarsın Veli’nin bir gün sözünü