Yine Çıktım Kurşunlu’nun Başına - Aşık veli - türkü sözleri
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Yine çıktım Kurşunlu’nun başına
Gözüme Malya’nın çölü görünür
Hırka Dağı geldi a’nam [?] döşüne
Çilehane Seyfe gölü görünür

Yanar Kırkbudak’ta şem’alar yanar
Ab-ı zemzeminden içenler kanar
Balım Sultan abdalların çerh döner
Hünkar Hacı Bektaş Veli görünür

Nere gitsem gönül geçmez güzelden
ikrarım kadimdir ezel ezelden
Yine gönül dostu buldu tez elden
Irganır zülfünün teli görünür

Muhammet Mustafa yazılı arşta
Yılanı alt etmiş eti var deştte
Yazda güzde on’ki ayda hem kışta
Gitmez Hasbahçe’nin gülü görünür

Veli’m eyder budur Allah’ım dostun
Yanıyor çerağlar serili postun
Yüz yiğirmi dört bin nebiden üstün
Cümle velilerden ulu görünür