Yunus - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Yunus - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Gönlüm düştü bu sevdaya
Gel gör beni aşk neyledi
Başım verdim bu kavgaya
Gel gör beni aşk neyledi
Neylediyse hoş eyledi

Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akilem ne divana
Gel gör beni aşk neyledi
Neylediyse hoş eyledi

Benzim sarı gözlerim yaş
Bağrım pareciğerim baş
Haldan bilen dertli kardaş
Gel gör beni aşk neyledi
Neylediyse hoş eyledi

Yunus Emrem biçareyim
Dost elinden avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi
Neylediyse hoş eyledi