Zamanede Bir Hal Gelmesin Başa - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Zamanede Bir Hal Gelmesin Başa - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Zamanede bir hal gelmesin başa
Ahdı bütün bir sadık yar kalmamış
Kalleş yar olana dost demem haşa
N’olacak muhannet meydan görmemiş

Ben bir yar isterim derun-u dilden
Sarf ede varını geldikçe elden
Beni setreyleye adudan elden
Her yüze gülen yar olmuş olmamış

Gönül şu dünyadan sen umma vefa
Veliler hak için çekmiştir cefa
Yalancı ahdine etmedi vefa
Nahır ta ezelden bizden olmamış

Gönül mihnet etme sultana hana
Kaderin gayrısı gelmez meydana
Dostun bir fiskesi dokunur cana
Adular taşını vurmuş vurmamış

Hüseyin beyhude ah etme naçar
Bir kapı örterse birini açar
Buna dünya derler hepsi geçer
Hangi günü gördün akşam olmamış