- Zora Çevrilir (Hakkın İrşadıyla) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Hakkın irşadıyla aşık olanlar
Kalpte nokta ile tura çevrilir
Konuşman dünyada hükümet ile
Sohbetin arkası zora çevrilir

Şu yalan dünyada gittikçe azdı
Her kadın kendine bir yaran düzdü
Züğürtler zenginden azman mı sezdi
Şimdiki avratlar vara çevrilir

Yahudi Ermeni putperest oldu
Şu hain gidiler nara çevrilir
Hakkına razı bir insan kalmadı
Sultan Süleyman’dır kare çevrilir

İşlerimi her gün eylersin kayıt
Yarab cennetinden eyleme bait
Eğer maksuduna ermezse Said
Ol vakit işimiz dara çevrilir