- Zulmet Deryası - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Zulmet deryasında kapıldım sele
Girdim bir mekana candan içeri
Safi kıl gönlünü dalma hayale
Girdim bir mekana candan içeri

Takdir ilahidir çaldı kalemi
Böyle ivben verdi zata kelamı
Lütf-i ihsan etti devr-i alemi
Girdim bir mekana candan içeri

Haki pay eyledim pir divanına
Yüz sürdüm oturdum pir dergahına
Kemer best eyleyip durdum darına
Girdim bir mekana candan içeri


Güler Duman


Gülten Benli