Baktım şu cihanın tameşesine - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Baktım şu cihanın tameşesine - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Baktım şu cihanın temâşesine
Cümle kullar alo, alo, Ali diyorlar
Yedi derya doldu kalp şişesine
Hep lisanlar alo, alo, Ali diyorlar
(Bu Almanlar alo, alo, Ali diyorlar)

Herhangi millet olsa da o anda
Telli telsiz telefonlar kuranda
Haber alıp sual, cevap verende
Cümle diller alo, alo, Ali diyorlar
(Hep lisanlar alo, alo, Ali diyorlar)

Ali dindir Ali, Ali imandır canda
Ali görünüyor her bir meydanda
Ali’nin heybeti yalnız aslanda
Cümle kullar alo, alo, Ali diyorlar
(Bütün kullar alo, alo, Ali diyorlar)

Hakk’ı bilmek ne kusurdur, ne de suç
Hayat bir çeşmedir gözü bul da iç
Davut Sulari’nin mızrabı kılıç
Teller diller alo, alo, Ali diyorlar
(Teller diller alo, alo, Ali diyorlar)


Güler Duman


Davut Sulari