- Merhamet kıl - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Merhamet kıl kaşı keman
Ehl-i imana benzersin
Sallanıp gezdiğin zaman
Servi revana benzersin

Mah yüzünden nur saçılır
Gerdanda zemzem içilir
Türlü çiçekler açılır
Baharistana benzersin

Gevheri metheder seni
Yaş yerine döker kanı
Gel mahzun gönderme beni
Ulu divana benzersin


Güler Duman


Canan Başkaya


Adile Kurt Karatepe